تمامی دستگاه های تولیدی با نام تجاری فرمان بیت تولید شده است و هر دستگاه بایستی دارای یک لیبل سریال نامبر و یک لیبل بارکد میله ای ثبت شده در سایت irancode.ir باشد. لیبل بارکد میله ای را در سایت irancode.ir وارد نمایید و از صحت آن اطمینان حاصل کنید. در صورتی که می خواهید دستگاه ماینر خود را به شخص دیگری فروخته و واگذار نمایید لازم است حتما در پشت سندهای مالکیت، جدول انتقال مالکیت را پر کرده و امضا نمایید و امضای شخص تحویل گیرنده را نیز تقاضا نمایید. زیرا با امضای سند شخص دریافت کننده را ملزم و متعهد به قراردادن دستگاه ماینر در فارم قانونی نموده اید. همچنین لازم است از شخص خریدار دستگاه فرمان بیت یک کپی از جواز استخراج رمز ارز را دریافت نمایید.