مدیران

شرکت فرمان داده گستر شرق

(فرمان ماینر)

_

مدیرعامل

امیرحسین شکرانی


دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف

دارای سابقه 18 ساله در صنایع مختلف

فوق لیسانس مهندس شکرانی
مدرک مهندس توکلی زاده
مدرک مهندس توکلی زاده
_

رییس هیات مدیره

وحید توکلی زاده


دکترای مدیریت کاربردی ( Doctor of Business Administration )

کارشناسی ارشد مکانیک (هوا فضا) از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، ساکرامنتو

سابقه کار اجرایی در امریکا و ایران

کارشناس متخصص IT  – نظام صنفی : 51031063

_

کارشناس و ممیز ایـزو

شیرین لعل دهقانی


مهندس صنایع

شیرین لعل دهقانی
شیرین لعل دهقانی
شیرین لعل دهقانی
شیرین لعل دهقانی