ویدیو جلسه آموزش ثبت دستگاه های استخراج رمزارز در سامانه جامع تجارت

https://drive.google.com/file/d/1Pu5cNmmptwbrruwAgId2x7nTMtRZMSxQ/view?usp=drivesdk

 

 

تماس با ما